“Družbena klima v državi, ko oblast krepi represijo nad državljani, žvižgačem ni naklonjena, saj tudi tisti, ki to željo imajo, živijo v strahu pred posledicami, ki jih utegnejo doleteti, če bi razkrili nepravilnosti.”