»To, da so skoraj vedno v prednosti moški, ni naravni tok, ampak zgodovinsko-družbeni pojav, ostanek patriarhalne družbe. To ni zapisano nikjer v zakonih narave, ne v atomih, molekulah, genih, možganih, sposobnostih… Ženske se lahko bolj povežemo, sodelujemo in se medsebojno podpiramo. Podobno kot moški uporabljajo svoje mreže že tisočletja. Ko bo bolje za ženske, bo bolje za celotno družbo. Tudi zato bi morali biti moški naši zavezniki.«