“Vsaka razvita demokracija se bo zavzemala, da ostanejo glavni elektronski in tiskani mediji pokončni, neodvisni, objektivni in nepristranski.”