“To je zavest žene, da lahko tako kot mož, ki nekaj predstavlja, tudi sama nekaj velja.”