Živa Jakšić Ivačič, mag. prof. spec. in reh. ped.

Živa Jakšić Ivačič, mag. prof. spec. in reh. ped.

Živa Jakšić Ivačič, mag. prof. spec. in reh. ped.

Sem specialna in rehabilitacijska pedagoginja, študentka doktorskega študija na UL PEF, inštruktorica za pripravo lahko berljivih informacij, mlada mama, avtorica, tutorka in prostovoljka, zaposlena na Centru Janeza Levca Ljubljana.

Avtorica Lahko berljive Ustave Republike Slovenije.

 

Sem magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike oz. specialna pedagoginja in delujem v posebnem programu vzgoje in izobraževanja na Centru Janeza Levca Ljubljana. V magistrskem delu sem raziskovala stališča visokošolskih učiteljev in sodelavcev do študentov s posebnimi potrebami. Sočasno sem sodelovala s Kariernimi centri UL, s katerimi smo pripravljali vsebine in strategije, kako najbolje podpreti študente s posebnimi potrebami in pedagoške ter strokovne delavce, ki z njimi sodelujejo. Področje podpore študentom s posebnimi potrebami raziskujem tudi na doktroskem študiju na Univerzi v Ljubljani, Pedagoški fakulteti.

Tekom študija sem bila aktivno vpeta v delovanje fakultete in univerze, saj sem bila aktivna predstavnica v študentskih svetih, senatih ter komisijah senatov na fakultetnem in univerzitetnem nivoju. Že skoraj desetletje sem aktivna tutorka za študente študijskega programa specialne in rehabilitacijske pedagogike, tuje študente in študente s posebnimi potrebami na UL PEF.

Za svoje aktivno udejstvovanje sem prejela nagrade in priznanja s strani:
– Univerze v Ljubljani Priznanje za posebne dosežke in udejstvovanja na področju obštudijske dejavnosti;
– Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Priznanje za pomemben prispevek k razvoju defektološke teorije in prakse;
– Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete: Prešernovo nagrado za magistrsko delo.
Tekom študija sem bila tudi prejemnica štipendije za nadarjene MOL.

Sem tudi inštruktorica za pripravo lahko berljivih in razumljivih informacij za odrasle z motnjami v duševnem razvoju. Na UL PEF sem usposobila skupino študentov, s katerimi smo skupaj z Zvezo Sožitje, kjer delujem kot prostovoljka, in invalidskim podjetjem Želva v prostovoljnem projektu napisali celotno Ustavo RS v preprostem jeziku, z metodo lahkega branja: https://www.zveza-sozitje.si/lahko-berljiva-ustava.html
Lahko berljive informacije sem pripravljala tudi za Zagovornika načela enakosti, Asia-Europe Foundation (v angleščini) in NSIOS.
Svojo vizijo sveta, v kateri lahko vsi dostopajo do informacij sem predstavila tudi na TEDxUniversityofLjubljana: https://www.youtube.com/watch?v=OMQZaF0YFWE

Imela sem priložnost sodelovati tudi z Asia-Europe Foundation (ASEF) kot delegatka Slovenije na 7. ASEF rektorski konferenci in študentskemu forumu in na 4. ASEF vrhu mladih vodji.

Sem avtorica mnogih strokovnih prispevkov in dveh strokovnih monografij: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211231_223731_a258896483.html

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.