Položaj žensk v slovenskem znanstvenem prostoru - ONA VE - 6 simpozij Eventbrite cover 1 scaled

6. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini

Sodelovala je tudi naša Emilija

dr_emilija_stojmenova_duh-onave

Dr. Emiliaja Stojmenova Duh

Ženske v znanosti znajo!

Ženske v znanosti znajo!

Čestitamo Društvu VTIS, partnerju našega Združenja ONA VE za odlično okroglo mizo na Simpoziju 2021 z naslovom “Položaj žensk v slovenskem znanstvenem prostoru”. Ženske v znanosti  lahko in zmorejo doprinesti k razvoju naše družbe, o tem ni dvoma. Na simpoziju je bila zastopanost žensk odlična – 66, 6 %!

Na njej so sodelovali naša ustanoviteljica dr. Emilija Stojmenova Duh ter dr. Jovana Mihajlović Trbovc iz ZRC SAZU in Neža Vadnjal iz Društva VTIS, ki sta partnerja ONA VE.

Sodelujoči so pohvalili številne dokumente na področju znanosti, ki naj bi okrepili enakost spolov, a dr. Stojmenova je opozorila, da deklaracije in drugi dokumenti niso dovolj, saj gre največkrat za priporočila brez konkretnih posledic. Ustanove, ki (so)financirajo projekte v znanosti, bi morale po njenem mnenju pri tem kot kriterij bolj upoštevati enakost žensk.

Več udeležencev je pohvalilo projekt gradnje mreže strokovnjakinj Slovenije ONA VE, s katerim bi lahko bistveno izboljšali prisotnost žensk na javnih dogodkih in v medijih, ki imajo pomembno vlogo pri promoviranju znanstvenic in znanstvenikov ter njihovih dosežkov.

Pomembna ugotovitev okrogle mize je bila, da gre, ko govorimo o položaju žensk, bolj za nezavedno pristranskost, ne toliko zavedno delovanje proti enakosti spolov. Sprememb zato ni možno doseči čez noč.

“Ne gre za obsojanje ljudi, temveč za osveščanje”, je poudarila dr. Mihajlović Trbovc.

Voditeljica okrogle mize Polona Šafarič Tepeš je pogovor pozitivno zaključila z mislijo, da ima Slovenja vse možnosti, da ne le kmalu doseže spolno enakost v znanosti, temveč da pri tem postane model za celotno Evropo, kar bi moral biti naš cilj.

Zapisala Marta Kos.