Zastopanost žensk v medijih - ONA VE - kliping
Zastopanost žensk v medijih - ONA VE - MetinaLista znakVektorski 1

ONA VE pravi: pomembna so dejstva

Pred zagonom našega projekta se nam je zdelo pomembno ugotoviti dejansko stanje deleža žensk v medijskih nastopih.

Velikih in poglobljenih raziskav o zastopanosti žensk v medijskih nastopih in javnih prireditvah v Sloveniji še nimamo, zato smo se oprli na letno analizo, ki so jo za Metino listo pripravili v podjetju Kliping d.o.o., družbi za spremljanje in analizo medijev. Analiza je za leto 2018 ugotovila, da so 71 % medijskega prostora, ki so ga analizirani časniki namenili intervjujem, kolumnam in komentarjem, zasedli moški, ženskam pa je pripadlo skromnih 29 %.

Stanje je zelo podobno tudi v svetovnem merilu, kar kažejo tudi ugotovitve Global Media monitoring Project, ki od leta 1995 spremlja tudi zastopanost žensk v svetovnih medijih. Metina lista in Kliping d.o.o. sta podobno analizo opravila tudi za letošnje leto, za obdobje od 1. aprila do 15. julija 2021.

Analizirali so objave v izbranih tiskanih medijih in primerjali delež žensk in moških kot sogovornikov v časopisnih intervjujih. Delež ženskih sogovornic v intervjujih je znašal 24 %, analiza pa je pokazala tudi, da so največ intervjujev z ženskami pripravile novinarke, in sicer 34 %, če pa je bil novinar moški, je bilo intervjujev z ženskami samo 16 %.

Analiza je tudi potrdila, da slovenski mediji največ prostora posvečajo politiki in gospodarstvu, to pa sta področji na katerih se glas žensk sliši bolj redko.

Zato druge rešitve ni: ženske se moramo opogumiti in deliti svoje znanje tudi javno.

Prezentacija Metine liste in Klipinga: