Za jezik gre - ONA VE - pencil

Nasveti lektorice

Hej, ženske, tudi za jezik gre!

Pozdravljene, ženske.

Pazimo na jezik, gre za nas, za enakost spolov, tudi in morda še posebej v jeziku. V nadaljevanju sledi nekaj uporabnih nasvetov, ki nam bodo vsem v pomoč pri boljšem izražanju. Tudi tako lahko namreč svet seznanjamo s svojo identiteto.

  1. Ženska, ki je ženska, ampak naj to ne bo

Ali veste, kako pogosto se tako govorno kot pisno izražamo z zvezami, kot so na primer ženska predsednica, ženska poslanka, ženska političarka, ženska podjetnica, ženska sogovornica ipd.? Sogovornica, predsednica, poslanka, političarka, podjetnica ipd. je ženska. Ni treba dodatno navajati, da je mišljena ženska – izrazov sogovornica, predsednica, poslanka, političarka, podjetnica ipd. za moške ne bomo uporabili.

Za jezik gre - ONA VE - Screenshot 2022 11 08 at 10.51.25

  1. Ali ste tudi vi to prebrala? Menda ja ne!

Polovično vikanje ali polvikanje, kot ga imenujemo, je znak slabšega sloga ali pogovornega jezika. Če želite pogovor narediti manj formalen, predlagamo, da gospo imenujete po imenu, ne (tudi) po priimku. Zagotovo pa polvikanje ni način za manj formalno komunikacijo. Torej: ali ste tudi vi prebrali, ali boste tudi vi prišli, ali boste kaj povedali ipd.?

Ne pozabite, ogovarjanje osebe samo z imenom je primerno le za neformalen pogovor, ko želite ublažiti formalnost komunikacije. Za uradno ali formalno komunikacijo, govorjeno ali pisno, pa to ni primerno izražanje, nekaterim je celo žaljivo.

  1. Nagovor gospe: spoštovani ali spoštovana?

Če gospo nagovorite samo s pridevnikom spoštovani, potem to zadošča: Spoštovani, izvolite sesti.

Če pa pridevniku spoštovani dodate še samostalnik Ana, potem za pridevnik (spoštovani) uporabite spol samostalnika (ž. sp.: Ana ali gospa Ana): Spoštovana (gospa) Ana, povejte nam …

Spoštovani, izvolite sesti.

Spoštovana Ana, povejte nam …

  1. Pozdravljena in Spoštovana Ana – z vejico ali brez?

Ko pišete dopis ali vabilo, v nagovoru upoštevajte, kaj ste uporabili za nagovor: spoštovana Ana bo ostala brez vejice, pozdravljena, Ana pa potrebuje vejico. Za nagovorom sledi vejica, nato nadaljujete poved.

Spoštovana Ana, …

Pozdravljena, Ana, …

  1. Naslavljamo sogovornika, zadeva pa ni naša sogovornica

Še ena zelo verjetno prevzeta raba iz tujega jezika je glagol naslavljati probleme, vprašanja, temo ipd. (address the issues). V slovenščini naslavljamo pisemsko pošiljko, gospoda/gospo ipd., problemov, vprašanj, tem pa ne, te obravnavamo, rešujemo, analiziramo, proučujemo, o njih razpravljamo ipd.

Za jezik gre - ONA VE - Screenshot 2022 11 08 at 10.54.35

Jezikovne nasvete pripravlja lektorica, prevajalka in urednica Nataša Purkat, Lektor’ca. Več jezikovnih nasvetov je mogoče pridobiti tudi na strokovnih delavnicah Lektornicah, namenjenih lektorjem, prevajalcem in vsem drugim, ki se kakor koli drugače strokovno ukvarjajo z jezikom. © Lektor’ca, Nataša Purkat s.p.