Vsaka ženska, ki meni, da je strokovnjakinja na določenem področju ali področjih. Cilj mreže je, da bo čim več žensk nastopalo v medijih in na javnih prireditvah ter dogodkih kot so konference, delavnice, seminarji in okrogle mize. Ekipa ONA VE bo pred javno objavo preverila popolnost vsakega vnosa.