»Sovražni govor v Sloveniji črpa svojo legitimnost iz ravnanj in retorike političnih elit.”