Snežana Harnik

Snežana Harnik

Snežana Harnik

Pravnica, z obilo pridobljenimi izkušnjami v vseh vejah finančne industrije. Že vrsto let aktivna tudi na področju zagotavljanja skladnosti poslovanja, s pridobljenim in obnovljenim mednarodnim certifikatom. Članica strokovnih skupin v evropskih organizacijah. Doma pa, z opravljenim pravniškim državnim izpitom in trudom v procesu pridobivanja doktorskega naziva na Pravni fakulteti v Mariboru.

 

Na službeni poti sem zamenjala več področij v finančni industriji, od borzne družbe, preko banke v zavarovalnico in pristala v družbi za upravljanje.

Trenutno sem zaposlena na delovnem mestu direktorica sektorja za pravne in splošne zadeve ter pooblaščenka za zagotavljanje skladnosti poslovanja v družbi NLB Skladi. Ob tem sem bila članica strokovne skupine pri ESMA (European Securities and Markets Authority) in sem članica strokovne skupine pri EFAMA (European Fund and Asset Management Association). Aktivna sem tudi v Združenju družb za upravljanje, kjer sem vodja skupine za skladnost.

Področje zagotavljanja skladnosti, v Sloveniji razvijajoče se veje strokovnosti, nadgrajujem s članstvom v mednarodni organizaciji SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics) s sedežem v ZDA, kjer sem pridobila in ohranjam tudi mednarodni certifikat CCEP-I.

Ožje področja prava sem po diplomi nadgradila s pravniškim državnim izpitom in trudom na poti do pridobitve doktorskega naziva na Pravni fakulteti v Mariboru.

Ob službenih in študijskih obveznostih se trudim vzdrževati znanje dveh tujih jezikov, angleščine ter francoščine.

Javno sem strokovna stališča delila preko objav in s sodelovanjem na več okroglih mizah v okviru strokovnih izobraževanj.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.