Sandra Bohinec Gorjak

Sandra Bohinec Gorjak

{Name + first and last name: 1}

Sandra Bohinec Gorjak, univ. dipl. komunikologinja
NLP trenerka, NLP coachinja

Doktorska kandidatka iz humanističnih znanosti. Je mednarodno licencirana NLP trenerka (od 2007) in NLP coachinja (od 2004), mednarodno certificirana CoachHub coachinja (International Executive Business & Leadership NLP Coach) ter mednarodno akreditirana IACTM trenerka (International Association of Coaches, Therapists & Mentors).

 

Sandra Bohinec Gorjak je
– univerzitetna diplomirana komunikologinja,
– doktorska kandidatka iz humanističnih znanosti,
– mednarodno licencirana NLP trenerka (od 2007),
– mednarodno akreditirana NLP coachinja (od 2004),
– mednarodno certificirana CoachHub coachinja (International Executive Business & Leadership NLP Coach),
– mednarodno akreditirana IACTM trenerka (International Association of Coaches, Therapists & Mentors).

Že več kot petindvajset let izvaja treninge in seminarje za zaposlene in vodje v organizacijah doma in v tujini o učinkoviti poslovni komunikaciji, reševanju konfliktov, motivaciji, timskem sodelovanju, učinkovitem prenašanju znanja med zaposlenimi, poslovnem coachingu. V javnoveljavnih izobraževalnih programih za višje šole pokriva področje poslovne komunikacije. V vodstvenem in operativnem poslu ima bogate izkušnje in dolgoletno uspešno kariero kot direktorica Centra ARISA, ki se ukvarja z izobraževalno in svetovalno dejavnostjo, projektnim managementom, razvojem teamov, kariernem svetovanju ter poslovnim in osebnim coachingom.

Kot znanstvena raziskovalka pripravlja doktorsko disertacijo, v kateri s pomočjo pragmalingvističnih analiz poslovnih govornih praks proučuje organizacijsko učenje in jezik vodij pri prenosu znanja med zaposlenimi. Vrsto let se permanentno izobražuje v tujini. Raziskuje koncepte kot so pozitivna psihologija, konstruktivno vodenje, integracijsko vodenje, »Servant Leadership«, »Collaborational Leadership«, »Clean Language«, psiholingvistika in teorijo družbene komunikacije.

Je dolgoletna sodelavka mednarodno uveljavljenega NLP trenerja in antropologa iz ZDA Toma Besta (NLP Institute Texas). Nekaj let je bila predsednica Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije.  Objavlja strokovna dela in članke s strokovnega področja v različnih slovenskih medijih.

 

Kraj bivanja:
Ljubljana

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.