ONA VE dogodek o sodobnem bontonu v Krškem, 10.10.2023 - ONA VE - Krsko

Krško

Znanja ni nikoli preveč, in to vsekakor velja tudi za znanje kulture vedenja.
Predsednica ONA VE Marta Kos nikoli ne pozabi povedati, da sta osnovna cilja naše mreže povezovanje strokovnjakinj in promocija znanja.
V Krškem smo tako na pobudo članice, Onavejke Majde Arh Sevšek, ki je vse skupaj tudi vrhunsko organizirala, n predavateljice, tudi naše članice, Bojane Košnik Čuk ponovno ugotavljali, kaj vse je možno doseči/povedati s kulturo vedenja.
Še kako se strinjamo z njeno oceno, da “praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v odnosu s partnerjem, otroki, s kolegi, na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi.”
Zanimivo je bilo tudi ponovno slišati, da v strogo poslovnih odnosih ni hierarhije po spolu. Zapomniti si velja preprosto formulo: spol (in tudi starost) zanemarimo in upoštevamo samo položaj posameznika.
Brez podpore moških ne gr. Zato hvala tudi Janezu Kerinu, županu Mestne občine Krško, za spodbudne ocene in besede.