OLGA BELEC

OLGA BELEC

OLGA BELEC - ONA VE - 20190720 092847

Olga Belec, Prekmurka, razpeta med Mursko Soboto in Ljubljano.
Diplomirala na Fakulteti za upravo, trenutno vpisana še na magistrski študij Management v upravi.
Obenem se izobražujem še na Inštitutu za psihodinamiko organizacij Maribor, program Psihodinamski organizacijski vodja, s poudarkom na sistemski organizacijski psihodinamiki.
Delam v Ljubljani v kabinetu na Ministrstvu.
Pred tem sem bila državna sekretarka.
25 let sem delovala v gospodarstvu kot managerka v hotelirstvu in turizmu.
OLGA BELEC
Živim in delam: MURSKA SOBOTA in LJUBLJANA
Rojena: 16.07.1968 – RAK

DELOVNE IZKUŠNJE:

– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
– SAB
– DRŽAVNA SEKRETARKA – URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
– DIREKTORICA podjetja HOTEL DIANA d.o.o. M. Sobota
– DIREKTORICA podjetja RGT d.o.o. – znotraj poslovne skupine ROTO GROUP (zagon tradicionalne Gostilne Lovenjak, izgradnja in umestitev butičnega Hotela Štrk, postavitev in uveljavitev blagovne znamke Lovenjakov dvor)
– RADENSKA – ZVEZDA DIANA MURSKA SOBOTA, nazadnje VODJA HOTELA
– UKC LJUBLJANA

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE:

– TRENUTNO-2023: FAKULTETA ZA UPRAVO – MAGISTRSKI ŠTUDIJ – MANAGEMENT V UPRAVI
– TRENUTNO-2023: Inštitut za psihodinamiko organizacij MB, program Psihodinamski organizacijski vodja – sistemska organizacijska psihodinamika
– ŠTEVILNA dodatna in nenehna IZOBRAŽEVANJA, opravljeni SEMINARJI, TRENINGI, DELAVNICE…
– UNIVERZA V MARIBORU – PRAVNA FAKULTETA – NEDOKONČANO – 2004
– UNIVERZA V LJUBLJANI – FAKULTETA ZA UPRAVO – SMER JAVNA UPRAVA – DIPLOMIRALA 2001

ORGANIZACIJSKE IN VODSTVENE KOMPETENCE:

– od leta 2000 delam na vodstvenih položajih, na začetku kot interni vodja enot znotraj velikega poslovnega sistema Radenska
– od leta 2005 do 2018 sem delala na visokih vodstvenih položajih kot direktorica – generalna managerka v dveh večjih podjetjih

Po 25 letih dela v gospodarstvu sem sprejela izziv v državni in javni upravi ter politiki: bila sem državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
vmes sem bila zaposlena v politični stranki, trenutno pa delam v kabinetu na Ministrstvu.

STROKOVNE KOMPETENCE:

– dobro poznavanje podjetniškega delovanja in okolja (25 let dela v gospodarstvu)
– dobro poznavanje javne in državne uprave (zadnjih 5 let)
– skozi različne profile poklicev sem postala dober vodja in motivator zaposlenim
– poznavanje ekonomskih, komercialnih in marketinških znanj in zakonitosti
– dobro javno nastopanje in govorno izražanje
– dober organizator prireditev in različnih dogodkov
– uspešen prodajnik, pogajalec, mediator v poslu

DRUGE KOMPETENCE:

– bila sem članica upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije
– bila sem članica Odbora za turizem pri Pomurski gospodarski zbornici Murska Sobota
– bila sem članica Nadzornega odbora Pomurske turistične zveze
– sodelovala sem v Strokovnem svetu RDO Pomurje
– …

PRIZNANJA IN NAGRADE

– Pomurka meseca februarja 2013
– Priznanje OZS – 10 let poslovanja podjetja
– …

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.