odvetnica Alja Fakin

odvetnica Alja Fakin

odvetnica Alja Fakin - ONA VE -

Sem odvetnica, predavateljica in podjetnica.

V skoraj 20-letni karieri sem večinoma nudila pravne nasvete lastnikom, direktorjem in upravam malih in srednjih podjetij. Pri svojem delu sem se naučila fleksibilnosti in pridobila pravno širino, ki je pri sodobnem poslovanju v zasebnem sektorju nujna.

Raznolikost izkušenj in delo v slovenskem in mednarodnem pravnem okolju so veščina, ki jo nudim svojim strankam na področju delovnega prava, pogodbenega prava in prava varstva osebnih podatkov.

IZOBRAZBA:
● 2018 – poklicna kvalifikacija Strokovnjakinja za varstvo osebni podatkov
● 2009 – pravniški državni izpit (PDI);
● 2004 – diploma Pravne fakultete v Ljubljani.

ODVETNICA ALJA FAKIN od 2018 dalje
● ustanoviteljica

PODROČJE DELA:
● pravno svetovanje lastnikom in direktorjem gospodarskih družbe ter inštitucijam v javnem sektorju ali inštitucijam, ki delujejo tako v javnem, kot zasebnem sektorju
● storitve pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO)
● pravno svetovanje in zastopanje pravnih in fizičnih oseb na področju
○ gospodarskega,
○ pogodbenega in
○ delovnega prava ter
○ prava osebnih podatkov in informacij javnega značaja

● izvedba predavanja in delavnic

JEZIKI: angleško, hrvaško, srbsko

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ IN SEMINARJEV
● izvedba seminarja o pravnih vidikih mednarodnih gospodarskih pogodb v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije, GZDBK, OZS
● izvedba seminarja o trpinčenju na delovnem mestu
● izvedba seminarjev s področja socialnega varstva (etika v socialnem varstvu, ZUP)
● izvedba seminarjev o evropski Uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR) za sodelavce s področja socialnega varstva v sodelovanju s Socialno zbornico Slovenije in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za predstavnike gospodarskih družb ter v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS
● izvedba seminarja za DPO-je (pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov) v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije
● seminarji s področja delovnega prava v sodelovanju s Tax Fin Lex
● seminarji o sodelovanju z influencerji v sodelovanju s SPOT točkami
● zasebne delavnice za posamezne delodajalce

PREJŠNJI DELODAJALCI:
1. ODVETNIK PETER MELE
● 10 let – od leta 2002 do leta 2012, sprva kot študentka, nato odvetniška pripravnica, kandidatka in odvetnica;
● temeljito poznavanje delo odvetnika, od osnovnih administracijskih del, do sodelovanja s strankami, pisanja vlog, zastopanja strank pred sodišči in drugimi organi.

PODROČJA DELA:
● civilno pravo (družinsko, dedno, stvarnopravna razmerja, odškodninsko),
● pogodbeno pravo,
● delovno in socialno pravo,
● gospodarsko pravo.

2. P&S CAPITAL d.o.o.
● 1.2.2012 – 3.11.2017
● pravna svetovalka;

PODROČJE DELA
● odlično poznavanje slovenske zakonodaje (delovnopravne, gospodarskega prava, pogodbenega prava in odškodninskega prava) ter izkušnje in osnovno poznavanje raznih tujih jurisdikcij (Luxembourg, Srbija, Združeno Kraljestvo, Ciper, Romunija in Bolgarija),
● pravno svetovanje direktorju družbe pri raznih vsakodnevnih rednih in izrednih poslovnih odločitvah,
● sestavljanje in usklajevanje različnih vrst gospodarskih pogodb (o poslovnem sodelovanju, mandatne, posredniške, posojilne, podjemne, o prenosu terjatev…),
● svetovanja upravam stranki pri sprejemanju odločitev,
● vodenje notranjih kadrovskih zadev,
● zastopanje družbe pred sodišči v pravdnih in izvršilnih zadevah,
● pripravljanje in usklajevanje dokumentacije v postopkih M&A (mandatne pogodbe, NDA, procesna pisma…),
● sodelovanje in samostojno vodenje več skrbnih pregledov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in na Kosovem,
● nudenje pravne podpore direktorju in lastniku družbe pri vodenju in upravljanju sklada tveganega kapitala v Luxembourgu,
● priprava in organiziranje skupščine za hčerinsko družbo.

3. ALJA FAKIN s.p.
● od 4.11.2017 do 1.1.2018

PODROČJE DELA:
● pravno svetovanje finančnim svetovalcem v M&A postopkih
● storitve pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO)
● pravno svetovanje in zastopanje pravnih in fizičnih oseb na področju
○ gospodarskega,
○ pogodbenega in
○ delovnega prava

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.