O protokolu in lepem vedenju - Bojana Košnik Čuk - ONA VE - Bonton z Bojano 1

Bonton z Bojano Košnik Čuk

V ONA VE pravimo, da je bonton nujen za samozavesten nastop

Gostja našega junijskega srečanja članic Združenja ONA VE Bojana Košnik Čuk, ki jih lahko po pravici rečemo mati slovenskega protokola, saj se je v samostojni Sloveniji prva sistematično lotila usposabljanja in razvijanja tega področja, nam je na zelo nazornih primerih pokazala, da je treba 200-odstotno poznati pravila bontona in lepega vedenja, da jih lahko kršiš.

Bojana tudi meni, da praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti. Zanimivo je bilo tudi slišati, da je sodobni bonton bolj pisan na žensko kožo in to dejstvo nedvomno razveseljuje.  Pa tudi, da so pravila kulturnega vedenja tako zelo enostavna, le upoštevati bi jih morali.

Bistven je odnos do osebe, s katero imamo opravka – ne gre za deljenje po spolu ali starosti. Na delavnici smo slišale večkrat in to smo si tudi dobro zapomnile: kar je okolju primerno.

Z gostjo našega srečanja smo se zelo strinjale tudi v naslednjem: bonton je nekaj, s čimer se lahko ženske zaščitimo in obrnemo sebi v prid.

Če še niste naša članica, ali pa se vam ni uspelo udeležiti srečanja, boste veliko o bontonu lahko prebrali v Bojanini knjigi Bonton za 365 dni, ki izide jeseni 2022.

V pripravi je tudi že jesenski program naših srečanj/izobraževanj/deljenj znanj, zato kar na dan s predlogi tem, ki bi jim radi prisluhnili, ali pa tudi posredovali znanje o njih drugim.

Lahko kar na: ker@onave.si

Zapisala Mateja Malnar Štembal