Marta Smodiš

Marta Smodiš

{Name + first and last name: 1}

Po izobrazbi sem magistrica zdravstvene nege, specialistka managementa. Zaposlena sem bila večji delež let v Splošni bolnišnici Jesenice, sedaj pa sem že 10 let na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah, kjer poučujem tako predmete za praktični del izobraževanja in tudi teoretični del. Delujem v različnih komisijah in sem tudi Predstojnica katedre za zdravstveno nego na fakulteti. Imam moža, ki je že upokojenec in dva odrasla sinova, ki sta tudi že zaposlena. Veselim se sodelovanja.

Vpišite datum (od – do)
2016 – Magistrica zdravstvene nege
2009 – Specialistka managementa – smer kadrovski management
2007 – Diplomirana medicinska sestra
1980 – Srednja medicinska sestra

Materni jezik slovenski

Tuji jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE
Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje
Angleški jezik B2 B1 B1 B1 B2

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.