Marjana Pikec

Marjana Pikec

Marjana Pikec - ONA VE -

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana inženirka računalništva. Sem namestnica direktorja v podjetju SRC Infonet in imam 30 let delovnih izkušenj na področju informatizacije procesov v zdravstvu. V profesionalnem okolju delujem kot most med uporabniki in razvojniki. Sem večna optimistka in menim, da sta znanje in empatija ključna za uspeh in zadovoljstvo v vseh okoljih.
Kot pomočnica direktorja v podjetju SRC Infonet skrbim za strateški razvoj IT rešitev za zdravstvo. Uporabniki naših aplikacij so na eni strani pacienti, ki se lahko naročijo ali posvetujejo z zdravnikom (tudi preko videa), naročijo predpis recepta za stalno terapijo, novo napotnico za kontrolni pregled ali prejmejo vabilo z navodili pred določeno preiskavo. Na drugi strani pa so uporabniki zdravniki in medicinske sestre, ki uporabljajo naše aplikacije med celotnim procesom zdravljenja v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah.

Vodenje razvoja tako kompleksnih rešitev je ekipno delo. Skupaj generiramo ideje o postavitvi arhitekture posamezne rešitve, o funkcionalnostih, ki jih bomo razvili in ta proces zahteva veliko interakcije in razumevanja med člani multidisciplinarnih timov. Pri tem naletimo na ogromno izzivov in prav premagovanje teh izzivov mi predstavlja zadovoljstvo pri mojem delu. Zame je delo na področju ITja v zdravstvu poseben privilegij.

Že od samega začetka aktivno sodelujem pri tudi razvoju in uvedbi nacionalnih IT rešitev v zdravstvu kot so načrtovanje in uvedba kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ), usklajevanje aktivnosti na projektu eRecept – sodelovanje pri načrtovanju centralnega dela rešitve in integracije v IS pri uporabnikih, načrtovanje in uvedba rešitve eNaročanje – vodenje pilotnega projekta integracije v informacijske sisteme v zdravstvenih ustanovah, vodenje projekta integracije rešitev CRPP (Centralni register podatkov o pacientu) in PPOP (Povzetek podatkov o pacientu) v informacijske sisteme v zdravstvenih ustanovah. Ponosna sem, da je Slovenija med vodilnimi državami v Evropi na področju razvoja in uporabe rešitev eZdravja.

Sem članica društva SDMI (Slovensko društvo za medicinsko informatiko), članica upravnega odbora društva in članica programskega odbora za pripravo letnih kongresov in strokovnih srečanj društva.

Dodatna znanja in veščine

– Projektno vodenje in planiranje vseh faz razvoja informacijskih sistemov.
– Poznavanje procesov v zdravstvu.
– Poznavanje zakonskih določb in pravilnikov na področju zdravstva v Sloveniji.
– Poznavanje standardov za komunikacijsko povezovanje informacijskih sistemov (web services, XML, HL7, OpenEHR).
– Analiza, načrtovanje arhitekture in implementacija informacijskih sistemov.
– Načrtovanje relacijskih podatkovnih baz.
– Načrtovanje izgradnje podatkovnih skladišč in uporabniških programov nad njimi (OLAP, BI).
– Priprava in izvedba prehodov na nove informacijske sisteme pri strankah.
– Dobre organizacijske sposobnosti.
– Sposobnost posredovanja znanja in izkušenj sodelavcem.
– Poznavanje osnovnih pravil trženja.
– Obvladovanje javnega nastopanja.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.