Lea Avguštin

Lea Avguštin

Področja:

Lea Avguštin

Lea Avguštin - ONA VE -

Zanima jo človek kot celostno bitje, zato izvaja delavnice in izobraževanja na temo celostnega pristopa k dobremu počutju.
Diplomirala je iz pedagogike, smer andragogika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ter nadaljevala magistrski študij Management neprofitnih organizacij. Več kot 12 let je predavateljica in koordinatorica evropskih projektov v izobraževalnem sektorju. Zadnja leta se strokovno ukvarja s področjem stres managementa in dobrega počutja (wellbeing).
Poučuje študente višje šole predmet Menedžment stresa in metode sproščanja ter Duševna aktivnost in osebna sprostitev. Zanima jo človek kot celostno bitje, zato izvaja delavnice in izobraževanja na temo obvladovanja stresa in celostnega pristopa k dobremu počutju. Zanimanje za to področje je pokazala že med študijem, ki ga je zaključila z diplomskim delom Izzivi izobraževanja odraslih za zdravo življenje.
Poleg teoretičnega znanja je želela izkusiti tudi praktični vidik dobrega počutja, zato že več kot 12 let prakticira jogo, zadnjih nekaj let pa jo tudi poučuje. Ima mednarodne diplome hatha joge z nazivi – CYT 300, RYT 500, Joga terapija – mentalno zdravje. Trenutno se izobražuje tudi na ameriškem Veda centru na 200 urnem učiteljskem tečaju meditacije.
V preteklih letih je kar nekaj časa izkoristila tudi za potovanja po svetu z nahrbtnikom, obiskala je več kot 50 držav sveta, kar ji je dalo izkušnje na področju (samo)organizacije in iznajdljivosti v nepredvidljivih situacijah. Verjame, da so potovanja tudi eden od načinov, kako lahko človek samega sebe še bolje spozna.
Minilo je tako skoraj 15 let, ko se je formalno in neformalno izobraževala na tem področju in sedaj je čas, da širi dobre prakse naprej. In tako je nastala Wellea wellbeing.

Predavateljske reference:
– Predavateljica na 10. slovenskih preventivnih dnevih 2021 – Dobro počutje in skrb zase kot (na)ključen element preventive – Preventivna platforma, Inštitut Utrip
– Soizvajalka mednarodnega projekta Supporting Teachers’ Professional Growth and Wellbeing-Online wellbeing course – Inštitut Utrip
– Predavateljica na XXVII. Strokovnem srečanju ravnateljev vrtcev, OŠ in SŠ – Ravnateljeva vloga pri krepitvi odpornosti in prožnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu
– Predavateljica programov Obvladovanje stresa na delovnem mestu, Celostni pristop k dobremu počutju v VIZ
– Predavateljica tematskih delavnic za ravnatelje – Stres na delovnem mestu, Odpornost na stres
– Predavateljica v programu Ravnateljski izpit – izbirna vsebina Rezilientnost na stres
– Predavateljica v programu Srednje vodenje – izbirna vsebina Stresni odziv srednjih vodij
– Koordinatorica za promocijo zdravja na delovnem mestu
– Predavateljica delavnice Digitalni stres in video praksa Joga proti stresu – Višja šola za kozmetiko in velnes Ljubljana –Global wellness day 2020
– Predavateljica na spletni razpravi Kako poskrbim zase?
– Predavateljica delavnic na letnih strokovnih Posvetih za ravnatelje, Portorož, tematika Rezilientnost na stres
– Predavateljica delavnic na letnih strokovnih Posvetih za pomočnike ravnateljev. Portorož, tematika Odnosi na delovnem mestu in stres
– Predavateljica programov Vodenje kariere ravnateljev, Vseživljenjska karierna orientacija za učiteljske zbore
– Predavateljica usposabljanja v projektu Učenje učenja in Sodobni pristopi k učenju za učiteljske zbore
– Predavateljica usposabljanja v projektu Kakovost – samoevalvacija za šolske time
– Predavateljica usposabljanja in koordinatorka v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolah in lokalnih skupnostih za učitelje in druge strokovne delavce VIZ
– Učiteljica hatha joge, Joga studio Sadhana, Ljubljana
– Izvajalka joga oddihov v naravi ter na eko kmetiji.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.