Irena Urbanc

Irena Urbanc

Irena Urbanc

Pravo zame ni le skupek zakonov, odstavkov in paragrafov, temveč izjemna priložnost za urejanje medčloveških odnosov. Zato imam do njega strasten odnos. Stranke pri meni še posebej cenijo, da jih osebno spremljam od prvega koraka do zaključka primera in da jim nudim butične pravne storitve. Imam izkušnje v gospodarstvu in v javnem sektorju, v pravosodju sem delala kot sodnica, zadnjih 15 let pa imam samostojno odvetniško pisarno. Sem mediatorka, v zadnjih letih se vedno več ukvarjam z mobingom.

 

Sem univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom in licenco za mediatorje.

Dosedanje zaposlitve:

– od januarja 2007 dalje: odvetnica
– februar 2002 do december 2006 – Radiotelevizija Slovenija: pomočnica generalnega direktorja za pravne zadeve
– september 1999 do januar 2002 – Tobačna Ljubljana d.o.o.: direktorica pravnega sektorja
– februar 1996 do avgust 1999 – Holding slovenskih železarn d.d., Ljubljana: članica uprave za kadre, organizacijo, korporacijsko pravo
– november 1985 do januar 1996 – sodišče: pripravnica, strokovna sodelavka in sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju, gospodarski oddelek

Profesionalne izkušnje / reference:

Odvetniška pisarna:
– delo na področju delovnega prava, še posebej v povezavi s korporativnim pravom (primeri poslovodnih in vodilnih delavcev)
– priprava in izvedba programa večjega števila presežnih delavcev
– izvedba postopka redne in izredne individualne odpovedi pogodb o zaposlitvi pri več deset naročnikih
– priprava in implementacija novih organizacijskih struktur in sistemizacij delovnih mest
– zastopanje delodajalcev in delavcev pred sodišči v številnih delovnih sporih
– zastopanje delodajalcev v pogajanjih s sindikati za spremembe ali sklenitev nove kolektivne pogodbe podjetja
– urejanje statusa delavcev v primeru ukinitve družb ali sprememb delodajalca v primeru prenosa dejavnosti
– svetovanje in zastopanje v zvezi z vprašanji korporativnega (statusa) prava
– pravno svetovanje pri prevzemu družbe
– priprava pogodb civilnega prava

Radiotelevizija Slovenija:
– pokrivanje celotnih aktivnosti v zvezi z delovnim, statusnim in civilnim pravom
– plače v javnem sektorju
– vodenje delovne skupine za pripravo nove kolektivne pogodbe zavoda
– komunikacija sz več sindikati in svetom delavcev
– vodenje postopkov, povezanih z davčnim pravom
– postopki javnih naročil
– dogovarjanje s kolektivnimi organizacijami (npr. SAZAS-om)
– prodaja poslovno nepotrebnega premoženja (nepremičnin in kapitalskih naložb)
– članica pogajalske skupine RTV v pogajanjih z državo glede kolektivne pogodbe za uslužbence v javnem sektorju

Tobačna Ljubljana:
– davčni primeri
– prodaja poslovnih deležev
– statusna ureditev odvisnih družb v republikah bivše Jugoslavije
– področje carin, davkov, oglaševanja
– izgradnja korporacijske kulture

Slovenske železarne:
– kadrovske in pravne zadeve za celotni sistem holdinga z odvisnimi družbami
– projekt prodaje odvisnih družb
– prodaja poslovno nepotrebnega premoženja
– likvidacija družb
– prenos nepremičnin na odvisne družbe
– uveljavljanje interesov lastnika v stečajnih postopkih
– prenova poslovnih procesov

Okrožno sodišče v Kranju (gospodarski oddelek):
– sojenja na gospodarskem oddelku (civilno pravo, pravo družb, izvršilno pravo, stečajno pravo, pravo intelektualne lastnine)

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.