Hej, ženske, tudi za jezik gre! (6) - ONA VE - Screenshot 2023 06 15 at 15.09.47

Jezikovni nasveti

Nataša Purkat, Lektor'ca

Okrajšave, 2. del

Pozdravljene, ženske.

V nadaljevanju sledi nekaj uporabnih nasvetov o zapisovanju okrajšav, ki naj bodo v pomoč pri boljšem izražanju.

  • Znak okrajšave besed je krajšavna pika: l. 2023, g. (gospod), ga. (gospa), dr. (doktor), mag. (magister), prim. (primerjaj, primarij), spec. (specialist), gl. (glej), oz. (oziroma). Za piko vedno sledi presledek!
  • Pri nekaterih okrajšavah besednih zvez vmesnih pik na pišemo, pišemo samo zadnjo piko: ipd. (in podobno), idr. (in drugo, in drugi), itn. (in tako naprej), npr. (na primer), tj. (to je; pogosti napaki v praksi: t.j. in t. j.). Za piko vedno sledi presledek!
  • Pri nekaterih okrajšavah besednih zvez vmesno piko pišemo: n. v. (nadmorska višina), n. m. (navedeno mesto), t. i. (tako imenovani), pr. n. št. (pred našim štetjem), n. št. (našega štetja), izr. prof. (izredni profesor), d. o. o. (družba z omejeno odgovornostjo), d. n. o. (družba z neomejeno odgovornostjo), d. d. (delniška družba), k. d. (komanditna družba) in podobno. Za piko vedno sledi presledek!
  • Zloženke okrajšamo brez presledkov: lastnoročno tako krajšamo kot l.r. (pogosta napaka v praksi: l. r.), lit.zg. (literarnozgodovinski) – ker gre za eno besedo, krajšave ne pišemo s presledkom.
  • Če je v besedni zvezi vezaj, se ta piše tudi v okrajšavi: ang. (angleško-slovenski).
Pomni
  • Krajšavne pike so neskladenjske pike, to pomeni, da niso del povedi in ne označujejo nujno konca povedi. Za njimi torej nadaljujemo z malo začetnico, ne nujno z veliko začetnico (kot sicer za piko). Če je krajšava na koncu povedi, pišemo samo eno piko (skladenjska in neskladenjska pika se združita): Ona ni kar nekdo, ampak je dr.
  • Pri zapisu krajšane oblike organizacije (d. o. o., d. n. o., d. d. …) je treba paziti, da se pravilen zapis (s presledki za krajšavno piko, v praksi namreč prevladujejo zapisi brez presledkov) uporabi že pri registraciji organizacije. Pri zapisu krajšane oblike organizacije v vsakdanjih besedilih dajemo prednost zapisu s presledkom za krajšavno piko. V formalnih/uradnih besedilih zadevne organizacije (letno poročilo, upravni akti, sodni spisi ipd.) pa se pogosto daje prednost takemu zapisu krajšane oblike organizacije, kot je razviden iz uradnih evidenc za zadevno organizacijo (npr. v poslovnem registru) – torej tudi brez presledkov za krajšavno piko, če je tako zapisano v uradni evidenci.
  • Kadar se v splošnih besedilih pri imenu organizacije navede še njena krajšana oblika, pred to obliko in za njo pišemo vejico: v podjetju AB, d. o. o., so imenovali novo direktorico. Glede zapisa vejic v formalnih/uradnih besedilih velja enako kot v predhodni točki, ravnamo se po zapisu v uradni evidenci.

Če imate jezikovno vprašanje in bi želeli pojasnilo zanj, lepo vabljeni, da to sporočite na e-naslov natasa@lektorica.si, odgovor na vaše vprašanje pa bo objavljen v okviru tovrstnih prispevkov.

Jezikovne nasvete pripravlja Onavejka, lektorica, prevajalka in urednica Nataša Purkat, Lektor’ca. Več jezikovnih nasvetov je mogoče pridobiti tudi na strokovnih delavnicah Lektornicah, namenjenih lektorjem, prevajalcem in vsem drugim, ki se kakor koli drugače strokovno ukvarjajo z jezikom. © Lektor’ca, Nataša Purkat s.p.