“Zbiranje hrane in oblačil ni in ne sme biti edini način pomoči ljudem v stiski. Zadovoljevanje osnovnih fizičnih potreb ni dovolj. Dati jim moramo priložnost, da zaživijo dostojno življenje in se počutijo kot ljudje.”