“Če bomo na človeška življenja gledali zgolj skozi prizmo številk, se moramo vprašati, kaj bo potem z občutkom ljudi za skupnost in kaj z njihovo pripravljenostjo za solidarno ravnanje?”