dr. Nina Novak Kerbler

dr. Nina Novak Kerbler

dr. Nina Novak Kerbler

Po izobrazbi sem doktorica jezikoslovja. Že več kot petnajst let delam kot lektorica terminologinja pravnih besedil, predvsem za evropske inštitucije.

Sem tudi lektorica drugih besedil, urednica publikacij in pisateljica otroških knjig.

Že dvajset let sem predavateljica slovenščine kot tujega jezika, od leta 2015 tudi izpraševalka znanja iz slovenščine, hrvaščine, srbščine in bosanščine.

Pišem tudi jezikovno kolumno za revijo Zvon. V prostem času rada potujem, moja strast so tudi hrti.

 

Med dodiplomskim študijem slovenščine in primerjalne književnosti sem honorarno delala kot novinarka in objavljala članke, intervjuje, literarne kritike, ocene, dnevniške zapiske in reportaže v časnikih Večer in Dnevnik ter revijah Literatura, Revija o knjigi, Horizont in 7 dni.

Kot prostovoljka sem v tem času sodelovala tudi z Zvezo prijateljev mladine Maribor, predvsem kot vzgojiteljica na poletnih letovanjih.

Tri leta in pol sem delala kot mlada raziskovalka na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete UL ter pridobila naziv asistentke za področje slovenskega knjižnega jezika in stilistike. Doktorirala sem 12. julija 2007 z disertacijo Sodobna slovenska pravniška besedila, moja znanstvenoraziskovalna bibliografija, ki vsebuje več izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov, je objavljena v sistemu Cobiss.

Kot lektorica slovenskih besedil delam že več kot 20 let in sem vpisana tudi v razvid samozaposlenih v kulturi. Ker sem se v doktoratu ukvarjala s slovenskimi pravnimi in pravniškimi besedili, sem se posebej usposobila za lektoriranje in terminologijo strokovnih besedil, še posebej pravnih, pravniških in uradovalnih. Že med doktorskim študijem sem kot lektorica terminologinja delala za Evropsko sodišče v Luksemburgu, pozneje tudi za Urad za publikacije Evropske unije in druge evropske inštitucije. Sem tudi lektorica znanstvenih, strokovnih in drugih besedil, med mojimi glavnimi naročniki v Sloveniji so Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Vlada Republike Slovenije, Biotehniška fakulteta, Institut Jožef Stefan itd.

Od leta 2010 sem urednica različnih publikacij, zadnjih osem let tudi pisateljica otroških knjig (zbirka Prijazna družba).

Že dvajset let delam tudi kot predavateljica slovenščine kot drugega/tujega jezika in poslovne slovenščine. Kot predavateljica sem sodelovala v različnih šolah in tečajih slovenščine ter lektoratih (Filozofska fakulteta, Primorska univerza, Univerza v Novi Gorici). V študijskem letu 2002/2003 sem poučevala poslovno slovenščino za bančnike in poslovneže v Celovcu, od leta 2007 sem predavateljica slovenščine pri jezikovni šoli Berlitz. Od leta 2015 sem izpraševalka in ocenjevalka znanja iz slovenščine, hrvaščine, srbščine in bosanščine za Berlitz Testing Center v New Yorku.
Od leta 2021 sem tudi avtorica jezikovne kolumne v reviji Zvon.

V prostem času so moja glavna strast potovanja, sem tudi ljubiteljica in ambasadorka rešenih hrtov.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.