dr. Nada Pavšer

dr. Nada Pavšer

dr. Nada Pavšer

Doktorat znanosti Okoljski kriminal
Karierna pot
1971 Profesorica ustanovitev klub mladih raziskovalcev
1988 MŠ, vodenje projekta poskusne mature.
1996 sodelovanje pri ustanovitvi UA na MNZ.
2005 MOL, vodenje priprave strategij šolstva in športa
Društva, politika
1996 Ustanoviteljica mrežo slovenskih ekošol.
2014- občinska svetnica,
2019- Podpredsednica Zelenih Slovenije, pobudnica gibanja Povežimo Slovenijo
Nagrade: častni znak svobode RS, priznanje Energy Globe Award

 

BIOGRAFIJA
Dr. Nada PAVŠER
Datum rojstva: 16. april 1948, Studeno pri Postojni, Slovenija

Izobrazba:

1963- 1967 Srednja šola Gimnazija
1967- 1969
Višja šola, Pedagoška akademija Učiteljica biologije in kemije
1976- 1979 Univerza: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za anorgansko kemijo
Diplomska naloga : Anorganska sinteza (dodatek, priprava modula za srednje šole)
Mentorja: Dr. Franc Lazarini, Dr. Aleksandra Kornhauser Profesorica biologije in kemije
Podiplomski študij (magistrski študij)
Univerza: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za anorgansko kemijo
Magistrska naloga : Anorganska sinteza,
Mentorica: Dr. Nataša Bukovec
Doktorski študij (Ph D. program)
Fakulteta: Politehnika , Znanost za okolje Nova Gorica
Doktorska teza: Usposabljanje in izpopolnjevanje kriminalistov in policije za preventivo in odkrivanje okoljskega kriminala
Mentorja: Dr. Burton Kross University of Iowa ZDA, dr. Branko Kontič, Štefanov inštitut

Zaposlitev:

1971- 1989 Inštitucija Gimnazija Postojna
Delovno mesto Profesorica kemije in biologije, Predstojnica gimnazijske usmeritve, pomočnica ravnatelja Srednješolskega centra
1989- 1996 Inštitucija Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo
Delovno mesto vodja oddelka za poklicno izobraževanje, vodja oddelka za naravoslovje, pomočnica direktorja
1996-2005 Inštitucija Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za javno upravo, Upravna akademija
Delovno mesto Pomočnica ministra, Višja svetovalka 1,( v.d. direktorica Upravne akademije, Vodja oddelka za usposabljanje, izpopolnjevanje in strokovne izpite, strokovna koordinatorka za organizacija in razvoj programov za usposabljanje javnih uslužbencev), nacionalna evalvatorka za programe črpanja sredstev iz strukturnih skladov SPP 1998-2000 in MOCCA¸
2005-2007 Inštitucija Mestna občina Ljubljana
Delovno mesto Načelnica za izobraževanje in šport pri Mestni občini Ljubljana
2007-2010 Inštitucija Ministrstvo za okolje in prostor
Delovno mesto Sekretarka v kabinetu ministra, zadolžena za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, nacionalni “focal point”za UNECE, priprava kazalnikov za izvajanje strategije vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj

Društvena dejavnost in politika

Ves čas od 1996 do 2010 leta sem v okviru Slovenskega ekološkega gibanja in Društva za okoljsko vzgojo naprej volontersko vodila, usmerjala in gradila projekt Ekošola kot način življenja, ki rezultira v slovenskih šolah in vrtcih.

Od leta 2014 sem občinska svetnica, od 2019 pa podpredsednica Zelenih Slovenije.
2021 sem dala pobudo za ustanovite gibanja Povežimo Slovenijo, kjer smo Zeleni Slovenije nosilci zelenega stebra, kj izpostavljali okoljske vrednote, vrednote preživetja človeka na tem planetu

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.