Dr. Milana Karajić

Dr. Milana Karajić

{Name + first and last name: 1}

Delam kot Strateški Vodja projektov v podjetju Magnetio Ljubljana d.d. Skrbim za pridobivanje, vodenje in realizacijo soofinaciranih projektov od strani EK kot tudi Vlade RS kot so Spirit, MGRTŠ, MZT; ARRS razpisi itn. Končala sem kemijsko tehnologijo, magistrirala kemijo in doktorirala na področju znanosti o okočju. Skrbim, da odpadki postanejo surovine, kot tudi za razvoj magnetnih materialov za e-mobilnost, vetrnice itn. Najbližji me včasih kličejo Nezaustavljiva:-)

OSEBNI PODATKI Karajić Milana

Ulica Koroškega bataljona 22, 1231 Ljubljana

041 566 006

milana.karajic@gmail.com

Skype milanakarajic

Datum rojstva 12. septembra 1974

DELOVNE IZKUŠNJE

03/04/18 – Strateški vodja projektov ,
Magneti Ljubljana d.d., Ljubljana (Slovenija)
Vodenje internih, in sofinanciranih (slovenskih in EU) projektov na temu krožnega gospodarstva, ponovne uporabe odpadnih magnetov, razvoju magnetnih materialov, zmanjševanja porabe vode, krožnega sistema za vode, zmanjševanja odpadkov, odpadki kot surovine, reciklaže, energetske učinkovitosti (manjše porabe energije), realizacija projektov, pisanje poročil, prijave projektov, predstavitev projektov in doseženih rezultatov, sledenje zakonodaji, korespondenca s podjetji, kupci in dobavitelji, izobraževanje zaposlenih, mentorstvo, ravnanje s kemikalijami, skrbnica za REACH in ROHS za kupce in dobavitelje, za kemikalije, odpadke, vode, emisij plinov, hrupa, ionizirajočega sevanja, organiziranje monitoringov, dajanje predlogov za izvajanje strateških načrtov in pobud za okoljsko trajnost, tudi s operativnega vidika, skrb za pristop in zmanjševanje kompleksnosti procesov in organizacijskih zapletenosti, skrb za doseganje ciljev ZVO, vodenje projektov v podjetju na temu varstva okolja, okoljske presoje ISO14001, skrbnica za kemikalije zagotavljanje da so vzpostavljeni sistemi za dokazovanje in preverjanje skladnosti z vsemi ustreznimi predpisi za ZVO, dovoljenji, statuti, lokalnimi predpisi in drugimi zahtevami, svetovanje in tehnična podpora pri tehničnih tveganjih na področju ZVO, neželenih dogodkov, zagotavljanje da se vse zahteve glede investicije potrebne za ZVO, preučijo, potrdijo in opremijo s ustrezno dokumentacijo, zagotavljanje da se zahteva in izvajanje ustreznega usposabljanje za ZVO, delo v multinacionalnih timih itn.

22/02/2017 – 22/02/2018 Raziskovalka, Asistent z doktoratom
Kemijski inštitut, Center za validacijo in analitiko, Ljubljana (Slovenija)
pisanje validacijskih poročil, izvidov, laboratorijskih dnevnikov, organizacija dela v GMP laboratoriju, GMP dokumentacija, namestnica QC.

14/03/2016 – 21/02/2017 Pisarniški referent
CSD Bežigrad, Ljubljana (Slovenija)
administrativno delo v glavni pisarni.

25/02/2014 – 09/08/2015 Samostojni razvojni tehnolog in Vodja projektov
TT Okroglica d.d., Volčja Draga (Slovenija)
sodelovanje s kupci in dobavitelji v avtomobilski in kabelski industriji, načrtovanje in vodenje razvoja izdelka z vgrajeno kakovostjo, delo z razvojno dokumentacijo kot so PPAP, APQP, FMEA, izdelava tehničnih listov, kontrolnih načrtov, sodelovanje pri prenosih iz laboratorijskih na pilotni in proizvodni ravni, sodelovanje z globalnim razvojnim timom, vhodna in končna kontrola, razvoj novih metod, sodelovanje s tujimi in domačimi inštituti in razvojni centri. Opravila izpite za notranjega presojevalca ISO 14001:2004 in ISO/TS 16949:2009, ter preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi, izobraževanje Johnson Controls (Češka) PPAP dokumentacija, Lear corporation (Poljska) VDA standard za Volkswagen. Član tima za okolje v TT Okroglica d.d. priprava varnostnih listov, navodil za delo, izjave skladnosti izdelkov z REACH direktivo ipd.

25/05/2011 – 25/05/2012 Kontrolor analitik in Razvojni analitik
Fenolit d.d., Borovnica (Slovenija)
pregled in potrjevanje tehnično-tehnološke dokumentacije, notranje in zunanje presoje, skrb za kakovost hladilne vode, analizna kemija fenolnih smol, razvoj novih metod, uporaba HPLC, IR, GCMS tehnike ipd.

30/04/2010 – 30/04/2011 Vodja projektov
CMC Ekocon d.o.o., Logatec (Slovenija)
izkušnje s prodajo, nabavo, pripravo ponudb, prijave na javne razpise, vodenjem projektov o pripravi voda

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.