Za vse strokovnjakinje, ki bodo to želele, bomo organizirale srečanja, ki bodo namenjena druženju, izmenjavi izkušenj in razpravam o družbeno pomembnih temah. Ker želimo, da boste članice mreže znale nastopati v medijih, pa bo ena naših prvih nalog izvesti izobraževanja za nastop na televiziji, radiu in javnih dogodkih. V naših vrstah je kar nekaj strokovnjakinj, ki se spoznajo na to. V kratkem bomo vzpostavile tudi sistem pošiljanja novic, da boste prav vse obveščene o vsem, kar bomo za vse nas pripravile. Spremljajte nas.