Betka Pajnič

Betka Pajnič

Področja:

Betka Pajnič

Betka Pajnič - ONA VE -

Poklicno pot je ob študiju javne uprave pričela v inšpekcijskem organu v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, natančneje v Službi za splošne in pravne zadeve, kjer se je ukvarjala tako s kadrovskimi kot finančnimi postopki ter ostalimi opravili, ki so potrebni za materialno in organizacijsko podporo delovanja državnega organa.

Od januarja 2010 kot nadzornica opravlja najzahtevnejše naloge na preiskavah in nadzorih iz pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije.

Profesionalno pot je nadgradila s funkcijo članice sveta zavoda ter tako opravljala naloge nadzora zakonitosti dela in poslovanja kulturnih nacionalnih javnih zavodov ter spremljala, analizirala in ocenjevala delovanje.

Decembra 2020 je bila imenovana za sodnico porotnico v kazenskih zadevah na Okrožnem sodišču v Ljubljani in januarja 2021 za članico Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Računskem sodišču RS.

Ima opravljen strokovni izpit za inšpektorico in je usposobljena za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb.

S strokovnim znanjem, dolgoletnimi nadzornimi in preiskovalnimi izkušnjami je odlična poznavalka sistema javnega sektorja. Na Pravni fakulteti v Ljubljani želi v prihodnosti zaključiti doktorski študij upravnega prava. Manjkajoča obveznost je doktorska disertacija.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.