Alenka Pečnik

Alenka Pečnik

{Name + first and last name: 1}

Zavzemam se za vladavino prava, pravičnost, zaščito temeljnih človekovih pravic.

Štirideset let sem odvetnica na strani ponižanih in prevaranih.

Dvajset let sem mediatorka in študentka na postdiplomskem študiju alternativnega reševanja sporov .

Sem certificirani odvetnik Sveta Evrope za svobodo izražanja.

Moja alternativna ljubezen je poezija in psihologija .

Obožujem zdrav humor.

Sem univ. dipl.pravnica. Rojena sem v Brežicah. Osnovno šolo in klasično gimnazijo sem obiskovala v Celju.

Diplomirala sem na Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pravni fakulteti, dne 17. 3. 1980, opravila sem tri državne izpite.

Po desetih letih dela v upravi in na sodišču v Celju sem pričela delati kot odvetnica v svoji odvetniški pisarni v Celju, sedaj na Ozki ulici 3, v kateri sem zaposlovala več strokovnih in administrativno tehničnih oseb. Kot odvetnica in mediatorka sem aktivna še sedaj.

Opravila sem izobraževanje HELP in dobila certifikat od Council of Europe Programme on Human Rights Education for Legal Professionals za področje: SVOBODA GOVORA.

Imam certifikate INLPTA, Hipnoterapist, trenerja P.E.A.T , s čemer izkazujem svoje znanje na področju psihologije in psihoterapije.

Opravila sem vse izpite za PhD Law Candidate na temo Alternativno reševanje sporov na Evropski pravni fakulteti. Pripravljam podiplomsko nalogo iz materije alternativnega reševanja sporov.

Dvanajst let sem mediator na sodiščih v Slovenj Gradcu in v Celju. Kot mediatorka sem vpisana pri Društvu mediatorjev Slovenije in MOC Ljubljana.

Samostojno sem opravila že cca. 500 mediacij.

Na Ministrstvu za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, sem opravila nadaljevalna izobraževanja za mediatorje s področja družinskih sporov, o alternativnem reševanju sporov, o čezmejni mediaciji in E-mediaciji, o individualnih delovnih sporih, o psihologiji medsebojnih odnosov in procesu mediacije, o področju civilnega prava in civilnih sporov, o dognanjih nevro-znanosti in uporabi v praksi in o tehnikah mediatorja.
Imam sklenjene pogodbe za izvajanje mediacij na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu in na Okrožnem sodišču v Celju. Opravljam mediacije tako na civilnem kot na gospodarsko-pravnem področju.

Sem tudi politično aktivna v stranki Levica, Zvezi združenj borcev za vrednote NOB in RK Celje. Izvoljena sem bila za predsednico Mestne četrti Center Celje.

Pišem pesmi in prozo- humoreske.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.