Boljši položaj Slovenije - globalni indeks enakosti spolov: 29. mesto - ONA VE - Screenshot 2023 06 22 at 14.23.59

Položaj Slovenije, 29. mesto

Global Gender Gap Report 2023, WEF

WEF, Svetovni gospodarski forum, je 20. junija 2023 objavil poročilo o razlikah med spoloma, Global Gender Gap Report 2023. Po njem bi s stališča trenutnega razvoja dosegli dejansko enakost spolov šele leta 2154, torej čez 131 let.  Letošnji GGG indeks je z 68,4 % na ravni leta 2019, torej časa pred covidom, ki spolni enakosti ni prinesel ničesar dobrega.

131 let za dejansko enakost spolov

Kot smo napovedovali lani, je Slovenija zaradi številnih političnih spremembe v letu 2022 izboljšala svoj položaj. Skupno smo zasedli 29. mesto, 10 mest bolje kot 2022. In to predvsem po zaslugi področja podindeksa političnega opolnomočenja, kjer smo se iz lanskega 79. mesta prebili na 36. mesto. K temu so bistveno pripomogli trije elementi: skok v številu poslank parlamenta  in ministric ter, seveda, da smo prvič v zgodovini Slovenije dobili predsednico države, dr. Natašo Pirc Musar. Slovenija je med tremi državami, ki so dosegle največjo rast števila poslank – za Malto in Nikaragvo. Trenutno jih je v našem parlamentu 38 %. Najvišji delež na svetu jih ima Nikaragva – 51,65 %.

31. decembra 2022 je 28 % svetovne populacije (2 mrd ljudi) živelo v državah, ki so jih vodile ženske, kar je bistveno povečanje od prejšnjih let.

Slovenija na 29. mestu (2022 na 39.)

Izboljšali smo se tudi pri podindeksu izobraževalnih dosežkov, kjer smo dosegli najvišje možno število točk.

Preseneča pa poslabšanje položaja Slovenije pri ostalih dveh podindeksih. Pri ekonomskem sodelovanju in možnostih smo padli iz 12. na 30. mesto, pri zdravju in preživetju pa iz 48. na 63. mesto.

Naš komentar: Drži, da nam je večje število žensk v političnem opolnomočenju prineslo izboljšanje splošne uvrstitve. Tega smo veseli. A hkrati je zadnje WEF poročilo dokaz, da nimajo prav tisti, ki so trdili, da je za slab rezultat v preteklih letih letih krivo predvsem področje političnega opolnomočenja. 29. mesto v letošnjem letu ni slabo, a leta 2017 smo bili že na odličnem 7. mestu, torej smo še vedno 22 mest slabši kot smo bili pred šestimi leti. Pogledati bo treba, kaj nam je tako poslabšalo podindeksa ekonomskega sodelovanja in možnosti ter zdravja in preživetja.